icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Yellotec
Blog 12/11/2018

Duurzaam Ondernemen als Strategie, begin NU

ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO, Duurzaam ondernemen, Duurzaamheid, Sustainability, Corporate Social Responsibility etc… trend of relevant? Relevant! Het is een strategie, begin NU en stel je toekomst veilig.

Waar sta je?

Ontwikkeling naar een duurzame samenleving is een steeds relevanter onderwerp in de huidige maatschappij. Bedrijven en hun stakeholders worden steeds kritischer over prestaties van people en planet, naast die van profit. Welke invloed heeft deze ontwikkeling naar duurzaamheid op jouw organisatie? Waar jij wil staan met jouw bedrijf? Wanneer ga je beginnen?  Begin nu en heb je antwoord klaar wat jij doet aan duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen, wat is dat?

Duurzaam ondernemen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, afgekort MVO. Dat is ondernemen waarin je je verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van je activiteiten op de maatschappij. Wat voegt jouw bedrijf toe aan de maatschappij? Weeg je af welke effecten jouw besluiten hebben op maatschappelijke effecten naast economische effecten? Bij een duurzame bedrijfsvoering komen alle aspecten die voor de samenleving aan de orde zijn aan bod.

 1. Als bedrijf maakt je winst en je houdt je aan de regels van de wet. Dat is niet voldoende, want de maatschappij verwacht meer van je. De wet is de ondergrens en regelt wat er minimaal moet gebeuren. Met MVO geef je jezelf een andere en nieuwe kijk op bedrijfsvoering, want Je doet méér dan het minimale dan de wet van je vraagt.
 2. Je kijkt naar andere belanghebbenden dan je aandeelhouders.
 3. Naast je winst (profit), kijk je óók naar milieu en sociale factoren (People & Planet).
 4. En dat alles met een lange termijn visie.

Waarom MVO?

Waarom zou je een MVO-beleid maken? Omdat het voeren van MVO beleid is goed voor je bedrijf want het levert zowel direct als indirect wat op. Het directe effect is meer winst. In diverse onderzoeken wordt geconcludeerd, dat bedrijven met een duurzaamheidsstrategie het gemiddeld financieel beter doen. De indirecte bijdrage komt vanuit je actief toegepaste MVO beleid, waarin belanghebbenden een grote rol hebben.

Dat leidt tot

 1. meer tevreden klanten
 2. gemotiveerder personeel
 3. verbeterde reputatie
 4. aantrekkelijker voor investeerders
 5. actieve betrokkenheid van belanghebbenden
 6. bevorderd innovatie. MVO-beleid is een strategie.

Even uitleggen: Klanten denken mee als belanghebbenden, zijn tevreden, blijven klant en kopen meer. Actief betrokken medewerkers zijn gemotiveerder en gezonder. U rapporteert over uw doel en bereikte resultaten, dat draagt bij aan een positieve reputatie. Doordat u weet wat de buitenwereld van u verwacht, kunt u tijdig inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, en zal je je op nieuwe markten en producten richten. Dat is interessant voor investeerders. Door een strategisch beleid te ontwikkelen waarin MVO centraal staat, ontwikkel je een businessmodel dat is gericht op winst voor PPP en daarmee robuust voor de toekomst.

MVO is de nieuwe manier van ondernemen. Dat is wat de maatschappij van ons vraagt en dit gaat niet voorbij. Dus MVO is geen trend.

Maar toch, waarom zou ik het doen?

Je gaat met MVO aan de slag, als je erin gelooft dat dit je morele verantwoordelijkheid is. Of je bent ervan overtuigd dat dit de strategie is om te overleven, als je vind dat je verantwoording wil kunnen afleggen over je activiteiten, als je een aarde om op te kunnen leven wil achter laten voor de generatie na ons. Op dit moment putten we onze aarde uit. Wij voelen het al en de generatie na ons, gaat daar ernstig hinder van ondervinden. Een MVO beleid hebben is je verantwoordelijkheid nemen voor je aanwezigheid en activiteiten. Dus relevant.

Wat houdt het in?

Bedenk waar je met je bedrijf voor wilt staan. Waar wil jij verantwoordelijk voor zijn? Begin met het in kaart brengen van je activiteiten, belanghebbenden en gevolgen. Dat biedt je inzicht in waar je staat en wat je al doet. Dan kan je je doelstellingen vast leggen. Bedenk dan hoe bij je bedrijfsvoering de MVO aspecten meeneemt. Als je dit inzichtelijk hebt gemaakt, kan jij al uitleggen aan je belanghebbenden hoe jouw weg naar duurzaamheid eruit ziet.

MVO wordt zo onderdeel van de bedrijfsvoering, waarin alle belanghebbenden worden betrokken en MVO aspecten worden in alle bedrijfsbeslissingen meegewogen MVO is zo niet een doel op zich. En als MVO onderdeel is van je beleid, is dat een prachtige strategie voor de toekomst.

Dus, begin met erover na te denken, wat doe ik, welke impact heeft dat eigenlijk, en wat vind ik daarvan. Hoe wil ik over 10 jaar voor staan? Dan, wat kan ik anders doen én wat kan ik NU doen.

Duurzaam Ondernemen? Trend? Nee, Relevant! En strategisch interessant.

Wat kan ik doen? En hoe begin ik?

 1. Stel vast dat je een duurzaamheidsbeleid wil binnen je bedrijf. Verkondig dit met volle overtuiging.
 2. Zoek medestanders onder de werknemers en bespreek het idee van duurzaamheidsbeleid. Ideeën in dit stadium zijn om enthousiast van te worden, maar werk ze pas later uit.
 3. Zorg dat de directie erachter staat.
 4. Volg een stappenplan voor duurzaam ondernemen. Hiervoor zijn verschillende richtlijnen of methodes.

Wie is Leantine Mulder van Sustain?

Sustain helpt bedrijven in het ontwikkelen van een strategie voor duurzaam ondernemen. Samen met de organisatie, directie en medewerkers, zoekt zij naar de betekenis van duurzaam ondernemen voor hun organisatie, wat voor bedrijf wil je zijn en wat moet je NU doen om daar te komen, zodat je je bedrijf weerbaar maakt voor de toekomst.

Overzicht blogs

Dé experts op het gebied van Health, Safety en Environment voor de industrie.